Gioi_thieu

Lời Ngỏ,

Kính gởi quý khách hàng,

Dear Valued Customers,

Với slogan: “seal of love”; Hona-G Interior luôn mong muốn mang lại những không gian nội thất và kiến trúc tuyệt vời nhất.

With slogan: “seal of love”; Hona-G Interior hopes that we will bring the best interior and architectural spaces.

Tuy rằng với thời gian hoạt động ngắn và đầy mới mẻ trên thị trường; nhưng với sự trải nghiệm vô cùng sâu- rộng của đội ngũ lãnh đạo và tinh thần sức trẻ của nhân viên; Hona-G Interior cam kết chất lượng và giá trị của từng tác phẩm sẽ luôn trọn vẹn và đong đầy.

However, we just have opened for a short time and new in the market; but with the extremely deep and wide experience of team leaders and the spirit of young staffs; Hona-G Interior commits that the quality and the valuable in each productions will be completed and fulfilled.

Giá  trị  cốt  lõi
Core values

Ngoài việc thực hiện các không gian sống, làm việc cho quý khách hàng; Hona-G Interior còn mong muốn mang đến giá trị khác biệt trên thị trường; nhằm: thiết lập sự chuẩn mực cho không gian và thói quen người sử dụng:

In addition to the implementation of living and working spaces for our customers; Hona-G Interior also wants to bring differentiated value in the market; to establish standards for the space and habits of users:

Định hướng, tư vấn sử dụng vật liệu an toàn

Orientation, consultation use safe item

Định hướng, tư vấn thường thức gia đình

Orientation, consultation, general knowledge

Tư duy “duy mỹ” và trân trọng sản phẩm của sáng tạo và trí tuê.

Thinking “aesthetic” and respect productions of the creation and wisdom

—–

Giấy chứng nhận

Certified

HonaG luôn nghiêm túc cho sứ mệnh của mình bằng việc đăng ký sở hữu thành công bản quyền của Logo và slogan từ những ngày đầu thành lập.
Chúng tôi, luôn tôn trọng bản quyền của trí tuệ, sự sáng tạo cũng như thành quả mà HonaG đạt được.
Tư duy: duy mĩ sẽ mang đến kết quả duy mĩ.
p/s: Quy trình đăng ký bản quyền phải được thực hiện trong thời gian hơn 12 tháng thì mới được cấp giấy chứng nhận tác giả và bản quyền.
—–
Hona-G – We has always been serious for our mission by successfully registering and owning the copyrights of Logo and slogan from the first days of its establishment.
We – always respect the copyright of intellect, creativity as well as achievements achieved by HonaG.
Thinking: aesthetic will bring the best results as aesthetic.
P/s: Copyright registration process must be done in time more than 12 months before being certified author and copyright.

Founder Mr. Lê Đức Hoàng

“Quái nhân của những không gian đẹp” đây có lẽ là những lời nhận xét chính xác nhất dành cho GĐ sáng lập của chúng tôi.

The monster of the beautiful spaces “ this is probably the best exactly comments for our director also is a founder.

Xuất phát điểm nghề nghiệp khá sớm từ những năm còn ngồi ghế nhà trường, GĐ Lê Đức Hoàng đã có sự dày dặn về sự trải nghiệm cho các thể loại công trình và các lĩnh vực khác liên quan so với các bạn bè cùng trang lứa. Nên với kinh nghiệm và bề dày hoạt động hơn 10 năm trong nghề; thời điểm này anh thành lập Hona-G Interior như một lời khẳng định cho những dấu ấn anh đã đi qua và để lại trên thị trường.

Staring the career quite early, since he was still a student at University, Director Le Duc Hoang has a lot of experience for more types of constructions and many relevant projects than friends same age. With experience for ten years, at this moment he has established Hona-G Interior as a affirmation for seals he has already passed and left it in the marketplace.

Với bề dày hoạt động, anh đã từng cộng tác nhiều công ty Thiết kế  và Tập Đoàn Bất Động Sản liên ngành lớn với vai trò và vị trí quan trọng.

With many years of operation, he has worked in many Design Company and interdisciplinary Real Estate Groups with important role and positions.

Sở hữu kinh nghiệm dày dặn và sự trải nghiệm đa dạng, sâu rộng về các định hướng không gian, nghề nghiệp; nên hầu hết các khách hàng của anh cũng rất nổi tiếng trên thị trường ( trích lược)

With his specialized knowledge and diverse experience for spatial, career orientation so almost his customers are famous in the market (excerpt).

—–

Văn hóa Công ty

HONA-G CULTURE

VĂN HÓA TẬP THỂ –  COLLABORATE CULTURE

Văn hóa tập thể mang tính chất gần gũi, thân thiết như một gia đình. Môi trường doanh nghiệp văn hóa tập thể ưu tiên làm việc nhóm và tập trung vào sự phát triển của nhân viên. Một môi trường văn hóa tập thể thường có tính chất nhân văn, trao quyền cho nhân viên, tăng tính tham gia của nhân viên vào các hoạt động của doanh nghiệp.

THE COLLECTIVE CULTURE is as close and intimate as a family. Collective corporate culture prioritizes teamwork and focuses on employee development. A collective cultural environment is often humanity, empowering employees, and increasing employee participation in corporate activities.

VĂN HÓA LINH HOẠT – CREATE CULTURE

Văn hóa linh hoạt là sự kết hợp giữa những yếu tố hay cá nhân hướng ngoại và trao quyền xử lý linh hoạt. Không cố định và chuyên biệt theo từng chức vụ định sẵn mà theo dự án sẽ tham gia.

THE CREATE CULTURE is a combination of extroverted factors or individuals and flexible empowerment of justice. Not fixed and specific to each predetermined position, but according to the project will participate.

VĂN HÓA THỨ BẬC –  CONTROL CULTURE

Văn hóa thứ bậc gợi nhắc cho từng cá nhân phải hiểu và tôn trọng với những gì là thành quả của đồng nghiệp hoặc lãnh đạo. Phải luôn nhớ rằng: tôi không đơn độc một minh, mà đằng sau tôi còn có cả đồng nghiệp và Lãnh đạo của tôi luôn hỗ trợ tôi hết lòng.

THE CONTROL CULTUREremind individuals to understand and respect what is the achievement of colleagues or leaders. Always remember: “I am not alone, but behind me there are my colleagues and my leaders who always support me wholeheartedly.

VĂN HÓA THỊ TRƯỜNG – “COMPETE” CULTURE

Văn hóa thị trường hình thành do sự kết hợp giữa khuynh hướng doanh nghiệp hướng ngoại nhưng được quản lý kiểm soát. Đặc điểm của văn hóa thị trường là quan tâm đến môi trường bên ngoài, vì tính chất công việc tập trung vào những giao dịch với các đối tác như nhà cung cấp, khách hàng. 

THE “COMPETE” CULTURE is formed by a combination of corporate tendencies that are outgoing but controlled by management. A market culture is characterized by concern for the external environment, as work focuses on dealing with partners such as suppliers and customers.

 

 

Show Buttons
Hide Buttons

0932089858